Xe
Thực hiện nghiêm công điện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an và kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trên các địa bàn, tuyến đường huyện, đường tỉnh. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh huy động các lực lượng Cảnh sát khác thành lập 08 tổ công tác thực hiện các chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự ATGT tại Công an các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm thiết lập lại trật tự an toàn giao thông ngay từ cơ sở, làm chuyển biến nhận thức, hành động và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa giao thông đến tận bon làng, ngõ xóm.