Ngày mới

08/05/2024 11:38 Ngày mới
Ngày 7/5/2024, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tình thương và Cuộc sống.