Phương Nam 24h

16/12/2023 15:38 Phương Nam 24h
Chiều ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại Nhà hữu nghị TP.HCM đã diễn ra Chương trình Gặp gỡ giao lưu cuối năm “Thắm tình đoàn kết hữu nghị ASEAN 2023”. Chương trình do Hội hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM tổ chức.