Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Đề nghị không giao Bộ GD&ĐT biên soạn thêm sách giáo khoa

14/08/2023 22:32


Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Trước đó, trong phiên làm việc giữa Đoàn giám sát và Chính phủ cuối tháng 7, Bộ GD&ĐT cũng đã nêu một số ý kiến phân tích và kiến nghị về việc này.

Theo Bộ trưởng, dường như vẫn đang còn những quan điểm khác nhau về bản chất và vai trò của sách giáo khoa trong hoạt động dạy và học theo chương trình mới. Nhà nước nắm và trông coi chương trình thống nhất toàn quốc, đó là nội dung lõi của giáo dục, là pháp lệnh. Còn sách giáo khoa là học liệu, là công cụ, là cái hỗ trợ giáo viên để chuyển tải chương trình, thực hiện các yêu cầu môn học.

"Chương trình là duy nhất, thống nhất, học liệu là đa dạng và linh hoạt, vậy có cần một bộ sách giáo khoa - tức một bộ học liệu của nhà nước không?

Trong số hàng trăm bài giảng trên truyền hình, giáo viên đã dạy theo chương trình với sự chuẩn bị riêng, không theo bất cứ bộ sách giáo khoa nào. Vậy có cần Quốc hội phải thông qua việc giao Bộ GD&ĐT chuẩn bị nội dung cho học liệu không?

Cảm ơn Đoàn giám sát đã rất quan tâm tới một vấn đề nóng của giáo dục để hỗ trợ, nhưng cách quan tâm này liệu đã phù hợp với sách giáo khoa với tư cách tồn tại mới của chúng hay chưa?" - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đặt ra một số câu hỏi.

Thay đổi cách giáo viên sử dụng sách giáo khoa là trọng tâm của đổi mới phương pháp dạy học

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ GD&ĐT đang nỗ lực hướng dẫn, điều chỉnh, yêu cầu giáo viên thay đổi quan niệm về sách giáo khoa, thay đổi cách mà giáo viên sử dụng sách giáo khoa và coi đó là trọng tâm của đổi mới phương pháp dạy học.

Việc này không chỉ ảnh hưởng lớn tới chủ trương xã hội hóa trong việc biên soạn và phát hành sách giáo khoa, mà còn hệ trọng hơn nó có thể tác động tới tinh thần đổi mới mà toàn ngành đang hướng tới về mặt phương pháp.

Nếu lo lắng về an toàn, an ninh sách giáo khoa, theo Bộ trưởng, điều này cũng không thành vấn đề, vì Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đang nắm bản quyền 2 bộ sách giáo khoa. Sách giáo khoa cho các lớp 5-9-12 là những bộ sách cuối cùng cũng đã soạn xong và đang thẩm định…

"Điều này cũng rất khác với nội dung Nghị quyết 122 năm 2020 cho phép Bộ GD&ĐT chỉ tổ chức biên soạn khi không có tổ chức và cá nhân nào biên soạn" - Bộ trưởng nói và cho biết thêm hiện nay tất cả các môn học còn lại đều đã có một số sách được các tập thể và cá nhân biên soạn.

Người đứng đầu ngành GD&ĐT cũng kiến nghị nên có nghị quyết riêng để thúc đẩy đổi mới giáo dục.

"Điều cần có nhất lúc này là một Nghị quyết giao cho Bộ GD&ĐT chuẩn bị và trình Chính phủ, trình Quốc hội các phương án tăng cường các điều kiện đảm bảo cho đổi mới giáo dục.

Đặc biệt và quan trọng nhất làm sao cho đủ giáo viên, làm sao thu nhập đủ để giáo viên thực sự sống bằng nghề, thấy được động viên và tiếp tục phấn đấu đổi mới và tự đổi mới, hết lòng vì học trò, gánh vác tốt và yên tâm với công việc nặng nhọc nhiều áp lực", ông Sơn nói.

Phương Liên


Theo Báo điện tử Chính phủ

Dành cho doanh nghiệp