Tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử đối với thuốc lá, rượu

21/03/2024 16:10

Ngày 19/3, lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM cho biết Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có văn bản giao Sở Công thương ban hành văn bản chỉ đạo rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn thành phố.

TP.HCM tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử đối với thuốc lá, rượuTP.HCM tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử đối với thuốc lá, rượu

Qua khảo sát công tác quản lý, sử dụng tem điện tử đối với sản phẩm rượu, thuốc lá cho thấy còn một số hạn chế trong việc quản lý tem. Biểu hiện là còn có nhiều sản phẩm, nhất là rượu thủ công bày bán công khai, tiêu thụ trên thị trường nhưng không đăng ký, dán tem.

Nguyên nhân chủ yếu là công tác phối hợp giữa các cấp ngành với cơ quan thuế trong việc rà soát thực tế hoạt động sản xuất, quản lý cấp phép để xác định tổ chức cá nhân thuộc diện quản lý sử dụng tem chưa được chặt chẽ, thường xuyên; chưa có giải pháp đồng bộ quản lý, sử dụng tem điện tử đối với hoạt động sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn; công tác tuyên truyền chưa thực sự định hướng và tác động mạnh mẽ đến ý thức tuân thủ của tổ chức cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá cũng như quyền lợi và nâng cao trách nhiệm của người tiêu dùng, tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc quán triệt sử dụng sản phẩm đã dán tem theo quy định.

Từ thực tế đó, lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các Sở Công Thương, Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường (QLTT), Cục Hải quan, UBND thành phố Thủ Đức và các quận huyện, Công an thành phố về việc tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước.

Cụ thể, để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý tem điện tử đối với rượu và thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước, góp phần chống thất thu, tăng thu cho ngân sách nhà nước, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Công Thương ban hành văn bản chỉ đạo rà soát toàn bộ các cơ sở sản xuất rượu, thuốc lá trên địa bàn thành phố.

Phối hợp với Cục thuế và các cấp, ngành rà soát, tổng hợp, đánh giá trên cơ sở rà soát đến từng xã, phường về thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh (gồm thời gian bắt đầu sản xuất, công suất hoặc quy mô năng lực sản xuất thực tế, sản lượng sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận, sản phẩm truyền OCOP hay truyền thống...); công tác cấp phép, đăng ký, sử dụng tem, đăng ký, kê khai nộp thuế.

Giao UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, các cấp, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp... phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế tiếp tục triển khai quyết liệt công tác quản lý tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá trên địa bàn theo thông tư 23/2021 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm bày bán, lưu thông trên địa bàn; đẩy mạnh truyền thông đến từng phường xã tổ dân phố, công chức, viên chức, người lao động, tổ chức cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá.

Quán triệt các cấp ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức, cơ quan nhà nước chỉ đạo không sử dụng sản phẩm không dán tem, không đảm bảo nguồn gốc.

Giao Cục Thuế thành phố, tham mưu thành lập Ban chỉ đạo để chỉ đạo chung công tác quản lý tem điện tử, góp phần chống thất thu thuế trên địa bàn.

Đề xuất cơ chế khen thưởng cho tổ chức cá nhân có thành tích, nhất là có phương án, cách quản lý hiệu quả và khuyến khích người dân phát hiện vi phạm trong quản lý, sử dụng tem thì cung cấp thông tin đến cơ quan quản lý ngành công thương, QLTT, thuế…

UBND TP.HCM giao Cục Quản lý Thị trường phối hợp với Cục thuế, tăng cường kiểm tra việc sử dụng tem điện tử thuốc lá, rượu của tổ chức cá nhân đủ điều kiện sản xuất, sản xuất tiêu thụ ổn định. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp sản phẩm không dán tem, không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ theo quy định…

Chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để sẵn sàng thực hiện việc kết nối, tra cứu thông tin tem điện tử thuốc lá, rượu phục vụ công tác quản lý theo quy định ngay sau khi triển khai hóa đơn điện từ theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại địa phương.

Theo Nhật Hòa/Khoa học phổ thông

Dành cho doanh nghiệp