TP.HCM: Tuyên truyền Nghị quyết số 98 phải sâu rộng, kịp thời, đúng đối tượng

21/03/2024 15:14

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch số 1330/KH-UBND về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM giai đoạn 2024-2025 nhằm tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, giai đoạn 2024-2025.

Mục đích nâng cao nhận thức của toàn hệ thống chính trị Thành phố, trong việc xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng yếu và có tính đột phá, là điều kiện thuận lợi để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thác, khơi thông và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược để Thành phố phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố.

Nội dung tuyên truyền phải bám sát chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15, đảm bảo công tác tuyên truyền được sâu rộng, kịp thời, đúng đối tượng.

Nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, sự đồng thuận của xã hội trong quá trình triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 tại đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó tập trung tuyên truyền những hoạt động của Ban Chỉ đạo; Chương trình hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị… trong triển khai Nghị quyết 98; cũng như kết quả những công trình, dự án, quyết sách mang lại sự thay đổi đột phá cho TP.HCM nói riêng và cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung…

Theo H.Dung/Khoa học phổ thông

Dành cho doanh nghiệp