Thông tin người dùng Việt có thể bị lộ thông qua router

19/05/2023 09:42

Mã độc Mustang Panda đã tấn công thành công vào thiết bị định tuyến (router) của TP-Link. Đáng lo ngại là mã độc này thiết kế có thể tương thích với nhiều router của hãng sản xuất khác nhau.


Cấu trúc mã độc tấn công thiết bị định tuyến của hãng TP-Link. Ảnh NCS cung cấp/Vietnamnet

Bình Minh

Theo Tạp chí điện tử Tạp chí Khoa Học Phổ Thông online

Dành cho doanh nghiệp