Tài sản trí tuệ giúp doanh nghiệp tăng trưởng gấp nhiều lần

22/05/2023 07:52

(KHPTO) - Tài sản trí tuệ (TSTT) có tác động thuận chiều tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu số lượng TSTT tăng thêm 1 đơn vị thì có khả năng làm cho kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tăng hơn 10,97 lần.


Hồng Ân

Theo Tạp chí điện tử Tạp chí Khoa Học Phổ Thông online

Dành cho doanh nghiệp