MobiFone dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi đối với các thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin

31/03/2023 16:56

Theo quy định tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ, các thuê bao di động cần phải cung cấp các thông tin cá nhân chính xác với các nhà mạng.

Theo quy định tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ, các thuê bao di động cần phải cung cấp các thông tin cá nhân chính xác với các nhà mạng.

Theo chỉ đạo của Bộ TTTT và hướng dẫn tại Nghị định 49/2017/NĐ, kể từ ngày 15/3/2023, MobiFone đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quá trình thông báo/ hướng dẫn khách hàng chuẩn hóa thông tin thuê bao. MobiFone đã thực hiện nhắn tin thông báo liên tục trong 05 ngày, đồng thời đã thực hiện các cuộc gọi thông báo/ hướng dẫn cho khách hàng về thời hạn/ cách chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Nhằm giúp khách hàng chuẩn hóa thông tin thuê bao một cách nhanh nhất, MobiFone đã tối ưu hóa các hệ thống kỹ thuật, đồng thời huy động tối đa cán bộ công nhân viên từ khối văn phòng, đoàn viên thanh niên, giao dịch viên để hỗ trợ, phục vụ hàng trăm nghìn khách hàng cập nhật thông tin thuê bao trong một ngày kể cả ngoài giờ, ngày nghỉ.

Tính đến ngày 31/3/2023, đã có gần 800.000 khách hàng MobiFone thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao (qua ứng dụng My MobiFone, website https://tttb.mobifone.vn/, các cửa hàng của MobiFone trên toàn quốc). 

Như vậy, theo rà soát số liệu trên hệ thống, còn khoảng 600.000 khách hàng chưa chuẩn hóa thông tin theo quy định. Thực hiện theo quy định của pháp luật, MobiFone sẽ thực hiện chính thức dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi đối với các thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin vào đêm ngày 31/3/2023.


Việc chuẩn hóa thông tin thuê bao là nghĩa vụ và trách nhiệm của khách hàng theo quy định của Pháp luật. Việc đảm bảo kết nối đồng bộ thông tin thuê bao di động với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư sẽ tạo thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của MobiFone đồng thời bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sử dụng các dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc dịch vụ ngoài viễn thông như: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm,….

Khách hàng cần làm gì sau khi bị khóa liên lạc 1 chiều do chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao:

Sau khi bị khóa 1 chiều, số thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa 2 chiều trong 15 ngày tiếp theo, và sẽ bị thu hồi số sau 30 ngày kể từ thời điểm bị khóa 2 chiều.

Khi bị khóa liên lạc 1 chiều, khách hàng có thể tiếp tục thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao trên App My MobiFone, website https://tttb.mobifone.vn/ (thông qua truy cập wifi hoặc từ thiết bị khác và đăng nhập qua mã OTP gửi đến số điện thoại của khách hàng) hoặc đến các cửa hàng giao dịch của MobiFone trên toàn quốc để được hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao. 

Sau khi bị khóa liên lạc 2 chiều, khách hàng cần đến các cửa hàng giao dịch MobiFone trên toàn quốc để được hỗ trợ thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Sau khi bị khóa liên lạc 1 chiều/ 2 chiều mà khách hàng cập nhật thông tin sẽ được mở tự động dịch vụ đã chặn trước đó để khách hàng có thể liên lạc bình thường.

Thu Ngân

Theo Tạp chí điện tử Tạp chí Khoa Học Phổ Thông online

Dành cho doanh nghiệp