Hội nghị quán triệt các chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và Bộ Công an về công tác bảo đảm TTATGT

23/05/2023 00:00

Ngày 18/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an và Kế hoạch của Bộ công an, Cục cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, Phòng cảnh sát giao thông thực hiện chỉ thị 10/CT-TTG ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 230/KH-BCA-C08 ngày 28/4/2023 của Bộ Công an; Kế hoạch số 2519/KH-CAT(CSGT) ngày 09/5/2023 của Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện chỉ thị 10/CT-TTG ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Xác định mục tiêu đối với công tác bảo đảm TTATGT là: Thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông trong nhân dân; giảm thiểu tai nạn giao thông, trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông. 


Thượng tá Nguyễn Trọng Thắng giới thiệu những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 10 ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 


Khánh Hòa tổ chức hội nghị quán triệt các chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và Bộ Công an về công tác bảo đảm TTATGT

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg là nội dung công tác trọng tâm, cấp bách phải được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, được tiến hành đồng bộ, lồng ghép với các chuyên đề công tác lớn khác có liên quan, được cụ thể hóa sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Trinh Trang

Theo Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông

Dành cho doanh nghiệp