Quảng Bình: Khảo sát nhu cầu nhà ở xã hội để có kế hoạch giải ngân

28/03/2023 10:50


Năm 2023, nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội tại Quảng Bình là hơn 300 tỷ đồng - Ảnh minh họa

Quảng Bình là địa phương hằng năm chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Vì vậy, nhu cầu được tiếp cận vốn vay để có thể tự xây mới, sửa chữa, cải tạo lại nhà kiên cố, vững chãi giúp tránh bão, lũ là rất lớn. Tuy nhiên, nguồn vốn được phân bổ chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Qua khảo sát, nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 là 690 ngôi nhà, với số tiền 300,8 tỷ đồng, tăng 3,5 tỷ đồng so với năm 2022.

Thông qua khảo sát nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội của người dân, vừa qua, NHCSXH-Chi nhánh Quảng Bình đã có văn bản kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét nâng mức cho vay để phù hợp với giá cả vật liệu xây dựng.

Hiện nay, mức vay tối đa cho 1 đối tượng vay nhà ở xã hội là 500 triệu đồng, là mức vay còn khá thấp so với nhu cầu khách hàng.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng kiến nghị mở rộng đối tượng cho vay là hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có thu nhập thấp tại khu vực nông thôn nhằm tạo cơ hội cho các đối tượng này có điều kiện cải thiện nhà ở (hiện các đối tượng được vay chương trình nhà ở xã hội là cán bộ, công nhân viên chức có thu nhập thấp và đối tượng chính sách xã hội).

Dự kiến, sau khi được cấp vốn, NHCSXH-Chi nhánh Quảng Bình sẽ kịp thời giải ngân nguồn vốn về các địa phương để các đối tượng có nhu cầu được xây mới nhà ở.

Chương trình cho vay nhà ở xã hội là chính sách ưu đãi của Chính phủ, tạo điều kiện cho các nhóm đối tượng chính sách có cơ hội an cư lạc nghiệp.

Trong năm 2022, tại NHCSXH Quảng Bình, chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt 297,3 tỷ đồng, với 675 ngôi nhà.

Đây là chương trình chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của NHCSXH Quảng Bình.


Theo Báo điện tử Chính phủ

Dành cho doanh nghiệp