PGS.TS Trần Văn Mẫn: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học quan trọng nhất là sự đầu tư

23/05/2023 16:28

Theo PGS.TS Trần Văn Mẫn - Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ, trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, để đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, quan trọng nhất là cần có sự đầu tư.


HOÀNG NGUYỄN

Theo Tạp chí điện tử Tạp chí Khoa Học Phổ Thông online

Dành cho doanh nghiệp