Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

16/03/2023 05:42

Ngày 15/3, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 và thông tin thời sự trong nước và quốc tế Quý I năm 2023 cho 800 cán bộ, đảng viên. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Phạm Văn Quốc, Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế Trường Đại học Nguyễn Huệ - Bộ Quốc phòng đã thông tin về Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.


TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM tặng hoa cám ơn TS. Phạm Văn Quốc.

Những thông tin mà báo cáo viên Tiến sĩ Phạm Văn Quốc đã giúp các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy khối, các cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, giảng viên, sinh viên và người lao động trong Khối nắm những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng thời, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Thành phố; từ đó chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị; đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.


Toàn cảnh hội nghị.

Qua đó, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, giảng viên, sinh viên và người lao động trong Khối. Thể hiện rõ quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Khối; tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.


Đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Là - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh, sau hội nghị các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm các nội dung về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa III cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và sinh viên của đơn vị. Đồng thời đề nghị cấp ủy cơ sở xây dựng, bổ sung nội dung Nghị quyết Trung ương 6 vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP.HCM, Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của cấp mình.

“Để công tác tuyên truyền năm 2023 đạt kết quả tốt từ cấp Khối đến cơ sở, đề nghị các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước trong năm. Với những chia sẻ, thông tin về tình hình trong nước và quốc tế Báo cáo viên đã cung cấp, các cấp ủy cơ sở chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, sinh viên để có sự lãnh đạo, chỉ đạo, ổn định tư tưởng chính trị, ổn định tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị”, đồng chí Nguyễn Thị Là nhấn mạnh.

Khánh Huy

Theo Tạp chí điện tử Tạp chí Khoa Học Phổ Thông online

Dành cho doanh nghiệp