Bộ Y tế: Không coi đồng tính, song tính và chuyển giới là bệnh để điều trị

09/08/2022 10:47

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ và y tế các Bộ, ngành chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh đối người đồng tính, song tính và chuyển giới.

Bộ Y tế: Không coi đồng tính, song tính và chuyển giới là bệnh để điều trị

Bộ Y tế cho biết, nhận được thông tin phản ánh về việc hiện nay có một số cơ sở khám chữa bệnh và một số bác sĩ tự nhận chữa khỏi bệnh đồng tính, trong khi Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khẳng định, đồng tính hoàn toàn không phải là bệnh, vậy nên đồng tính không thể chữa, không cần chữa và cũng không có làm cách nào thay đổi được.

Vào ngày 17/5/1990, WHO chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần. Kể từ năm 1994, đồng tính luyến ái không còn bị coi là bệnh, không có tên trong bảng DSM 5 (Cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần).

WHO cũng đã xác định đồng tính không phải là bệnh, mà là những người có xu hướng tính dục với người đồng giới.

Đồng tính và chuyển giới đã được WHO đưa ra khỏi chương Bệnh rối loạn tâm thần và hành vi, trong Danh mục các bệnh quốc tế (ICD) lần lượt vào năm 1990 và 2019.

Do vậy, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của mình tăng cường tuyên truyền, phổ biến để các bác sĩ, nhân viên y tế và người dân hiểu đúng về người đồng tính, song tính và chuyển giới.

Khi khám bệnh, chữa bệnh cho người đồng tính, song tính, chuyển giới phải bình đẳng, tôn trọng giới tính, không phân biệt đối xử, kỳ thị họ. Không coi đồng tính, song tính, chuyển giới là một bệnh; không can thiệp, ép buộc điều trị với họ, nếu có chỉ là hỗ trợ về tâm lý và do người có hiểu biết về bản dạng giới thực hiện.

Ngoài ra, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người hành nghề trong việc thực hiện, tuân thủ các nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Lê Vũ Anh / Ngày Mới Online

Dành cho doanh nghiệp