Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn với bác sĩ y học cổ truyền

09/08/2023 16:02

Ông Tuấn hỏi, ông có được bổ sung hoặc cấp đổi phạm vi hoạt động chuyên môn y học gia đình không? Dựa vào quy định nào để xin bổ sung? Nếu được bổ sung thì phạm vi hoạt động được làm những gì trong khám, chữa bệnh?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Hiện nay, việc cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người có văn bằng bác sĩ y học cổ truyền được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP, Nghị định 155/2018/NĐ-CP và theo văn bản hướng dẫn của hướng dẫn tại Công văn số 4018/BYT-YDCT ngày 28/7/2020 của Bộ Y tế.

Chinhphu.vn


Theo Báo điện tử Chính phủ

Dành cho doanh nghiệp