Thế giới

16/10/2022 09:55 Thế giới
(Chinhphu.vn) - Sáng 16/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu chương trình làm việc.