Thế giới

05/10/2022 08:48 Thế giới
(Chinhphu.vn) - Giải Nobel Vật lý 2022 thuộc về 3 nhà khoa học Alain Aspect (Pháp), John F. Clauser (Mỹ) và Anton Zeilinger (Áo) với các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực lượng tử.