Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg: Tăng mức cho vay vùng khó khăn, người dân hưởng lợi

10/08/2023 10:33

Hiệu lực thi hành: Từ ngày 8/8/2023

Ngày 5/6/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; có hiệu lực thi hành từ ngày 8/8/2023.

 Quyết định số 17 có một số điểm mới liên quan đến đối tượng, điều kiện vay vốn cũng như mức cho vay và lãi suất.

Đối tượng được vay vốn

Theo Quyết định số 17, đối tượng được vay vốn là các hộ gia đình theo quy định của pháp luật (bao gồm cả hộ gia đình làm kinh tế trang trại) thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những lĩnh vực pháp luật không cấm tại vùng khó khăn theo quy định và đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo quy định.

 Điều kiện vay vốn

Quyết định số 17 bổ sung điều kiện vay vốn. Theo đó, ngoài 3 điều kiện đã quy định tại Điều 4 Quyết định số  31/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007, người vay vốn phải đảm bảo thêm 2 điều kiện sau:

- Không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Không có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý và các chương trình tín dụng khác đối với hộ gia đình để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mức cho vay tăng, lãi suất giảm

Theo Quyết định số 17, các hộ gia đình được vay tối đa 100 triệu đồng với lãi suất 9%/năm (tương đương 0,75%/tháng).

Trước đó, Quyết định số  31/2007/QĐ-TTg quy định mức vay tối đa cho các hộ gia đình là 30 triệu đồng với mức lãi suất 0,9%/tháng (tương đương 10,8%/năm). 

Sau đó, Quyết định 750/QĐ-TTg ngày 1/6/2015 điều chỉnh lãi suất cho vay 9%/năm và Quyết định 306/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 nâng mức vay tối đa lên 50 triệu đồng.

Như vậy, với Quyết định số 17, hộ vay vốn được vay gấp hơn 3 lần số tiền so với Quyết định số 31, trong khi lãi suất giảm chỉ còn 0,75%/tháng.


Theo Báo điện tử Chính phủ

Dành cho doanh nghiệp