Cà Mau ban hành kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2023

29/12/2022 10:44

Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2023.

Theo kế hoạch, chỉ tiêu giao tiếp nhận 11.200 đơn vị máu chưa quy đổi. Tỉnh Cà Mau phân bổ chỉ tiêu vận động, tiếp nhận máu cho 9 huyện, thành phố Cà Mau và 8 đơn vị, trường học.


Để thực hiện đạt chỉ tiêu để ra, tỉnh Cà Mau sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi của mình đối với công tác hiến máu tình nguyện, tự nguyện tham gia hiến máu tình nguyện.

Tiếp nhận lượng máu để hỗ trợ cho việc cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế trong tỉnh và khu vực. Mở rộng đối tượng hiến máu tình nguyện, xây dựng lực lượng hiến máu dự bị thông qua thành lập các câu lạc bộ hiến máu, sẵn sàng tham gia hiến máu cấp cứu khi cần thiết.

Theo Camau.gov

Theo Tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng

Nguồn tin bài:
Dành cho doanh nghiệp