Người dân có thể đấu giá biển số xe ô tô của bất kỳ tỉnh, thành nào

22/09/2022 10:05

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định điều này tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, chiều 22/9.

Ngăn ngừa hành vi trục lợi từ việc cấp quyền sử dụng biển số ô tô

Tờ trình do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày cho biết, việc bổ sung dự thảo nghị quyết trên là cần thiết để tiếp tục thực hiện, thể chế hóa đầy đủ, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công và Chỉ thị số 40 ngày 2/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình.

Đồng thời, đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc lựa chọn, sử dụng "biển số đẹp" theo quan niệm của từng người sử dụng; bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trong việc cấp và sử dụng biển số xe, đăng ký xe; ngăn ngừa hành vi trục lợi từ việc cấp quyền sử dụng biển số ô tô; xác lập quyền sử dụng của biển số ô tô; tạo sự bình đẳng, công khai, minh bạch trong cấp và sử dụng biển số ô tô. Ngoài ra, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá biển số ô tô; đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký, cấp biển số phục vụ công tác quản lý nhà nước.

"Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, về vấn đề này, nhiều nước đã thực hiện việc lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, như Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Myanmar,…", Bộ trưởng Bộ Tư pháp thông tin và khẳng định việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá là cần thiết.

Biển số đấu giá nền trắng, chữ và số đen, trong kho biển chưa đăng ký

Cũng theo Bộ trưởng Lê Thành Long, dự thảo nghị quyết đưa ra 5 chính sách. Chính sách 1 quy định biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đấu giá được lựa chọn bất kỳ biển số nào trong kho số đấu giá của tất cả các địa phương trên toàn quốc để tham gia đấu giá.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung thảo luận.

"Quy định không đưa ra đấu giá đối với một số biển số xe như: biển số cấp cho xe mua sắm từ ngân sách nhà nước, xe của Quân đội, xe của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam" - Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh.

Về chính sách 2, xác định giá khởi điểm của 1 biển số đưa ra đấu giá là mức giá thấp nhất, phù hợp với thực tiễn, theo đó xác định công thức tính chung, áp dụng thống nhất trong tất cả trường hợp đấu giá, là mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương nhân với hệ số.

Chính sách 3 quy định, trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá ít nhất bằng giá khởi điểm khi đấu giá lần đầu thì biển số được bán cho người đó.

Chính sách 4 quy định quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá: Xác định rõ quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, trong đó xác định rõ các nhóm quyền và nghĩa vụ đảm bảo các quyền cơ bản cho người trúng đấu giá, đồng thời phải bảo đảm các quyền và nghĩa vụ cho người trúng đấu giá sau khi hết thời gian thí điểm.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra.

"Chính sách 5 quy định sử dụng nguồn thu từ đấu giá, cụ thể số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương", Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thông tin.

Giá khởi điểm thấp nhất tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là 40 triệu đồng

Qua thẩm tra, Ủy ban Pháp luật nhất trí sự cần thiết xây dựng, trình Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, đồng thời khẳng định đây là chính sách mới, có nhiều đặc thù, khác với quy định của một số luật hiện hành nên việc trình Quốc hội ban hành nghị quyết thực hiện thí điểm là phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về chính sách 2, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc xác định giá khởi điểm của 1 biển số xe đưa ra đấu giá là mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương nhân với hệ số để bảo đảm tính thống nhất, minh bạch trong tất cả các trường hợp đấu giá.

Theo đó, giá khởi điểm thấp nhất đối với vùng 1 (gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) là 40 triệu đồng (gấp 2 lần lệ phí đăng ký); đối với vùng 2 (các địa phương còn lại) là 20 triệu đồng (gấp 20 lần lệ phí đăng ký).

"Đồng thời, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về số tiền đặt trước để tham gia đấu giá, bảo đảm vừa thống nhất với quy trình chung về đấu giá tài sản nhưng cũng vừa hạn chế được việc bỏ cọc của người trúng đấu giá", Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.

Một số ý kiến đề nghị dự thảo Nghị quyết chỉ quy định về nguyên tắc xác định giá khởi điểm thay cho việc quy định cụ thể giá khởi điểm là 40 triệu đồng (đối với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) và 20 triệu đồng (đối với các địa phương còn lại) do việc xác định giá khởi điểm còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Căn cứ vào nguyên tắc xác định giá khởi điểm, Thủ tướng Chính phủ quy định giá khởi điểm cụ thể để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu tại phiên họp.

Đấu giá tập trung tại Bộ Công an, 100% nguồn thu nộp ngân sách trung ương

Phát biểu tại phiên họp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ban đầu Bộ Công an định tổ chức đấu giá ở các địa phương, nhưng qua nghiên cứu và đánh giá cho thấy, việc đấu giá phân tán như thế sẽ không đảm bảo tính thống nhất.

"Chúng tôi đã tính toán lại, tất cả việc đấu giá biển số xe sẽ được tổ chức tập trung tại Bộ Công an. Tại phiên họp Uỷ ban Pháp luật lần trước, chúng tôi cũng đã xin rút lại đề nghị tỷ lệ nguồn thu 30-70 mà tất cả sẽ nộp vào ngân sách trung ương", đồng chí Thứ trưởng thông tin.

Về việc người dân có thể tham gia đấu giá biển của tỉnh khác không, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định: "Một trong những nguyên tắc xuyên suốt khi chúng tôi xây dựng dự thảo nghị quyết là công dân Việt Nam có quyền đấu giá biển số xe ô tô của bất kỳ tỉnh, thành nào trên lãnh thổ Việt Nam, và hiện nay với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tất cả những hạ tầng của Bộ Công an hoàn toàn có thể đáp ứng tốt".

Qua thảo luận, 100% thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết đồng ý thông qua việc đưa dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Dành cho doanh nghiệp